Referenstid för 2023

Nu har vi tagit fram en ny mall gällande referenstid för Ideella och Idéburna Organisationer samt Idrott.

Som inloggad medlem kan du ladda ner mallen nedanför.

Relaterad information