Sänkt ålder för intjänande till avtalspension SAF-LO

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att sänka åldern för arbetare från 25 till 22 år för intjänande till Avtalspension SAF-LO. Har du anställda som är 23 eller kommer att fylla 23 år under 2022 kan du behöva justera de preliminära lönerna hos Fora. Branscher som blir berörda av sänkningen är de som har avtal för arbetare eller medarbetaravtal med SAF-LO tjänstepensionslösning.

Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis. Det här året gjordes en sänkning från 25 till 24 år. År 2022 sänks åldern till 23 år och år 2023 sänks intjänandeåldern till 22 år. Vid lönerapporteringen i januari 2022 ska du som arbetsgivare räkna med arbetare som är 24 år i lönesumman som utgör underlag för beräkning av premien som betalas in till Avtalspension SAF-LO.

Har du anställda som är 23 eller kommer att fylla 23 år under 2022 kan du behöva justera de preliminära lönerna hos Fora.

Väljer du att inte ändra de preliminära lönerna för 2022, är ett bra tips att ta höjd för det i budgeten. Branscher som blir berörda av sänkningen är de som har avtal för arbetare eller medarbetaravtal med SAF-LO tjänstepensionslösning, Idrott, Ideella- och Idéburna organisationer, Upplevelse och Kultur, Tria och specialhängavtal kopplat till Visita-HRF som omfattas av Gröna Riksen för arbetare.

Mer info på Foras hemsida:
https://www.fora.se/om-fora/aktuellt/2021/intjanandealdern-sanks-nasta-ar/