Julklappar till anställda

Många arbetsgivare ger julklappar till sina anställda som ett tack för året som gått. Julklappar är skattefria under vissa förutsättningar. Det här gäller.

Alla gåvor en anställd får från sin arbetsgivare räknas i regel som skattepliktig inkomst. Det betyder att den anställde behöver skatta för gåvan som lön. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria under vissa förutsättningar.

Julklappar är skattefria upp till 450 kronor

Julklappar till anställda är skattefria så länge värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Är julklappen värd mer så beskattas hela gåvan, alltså inte bara summan över 450 kronor. Kostnader för administration och transporter av gåvorna räknas inte in i gåvans värde. Arbetsgivaren får göra avdrag för gåvorna som en personalkostnad.

Vilka gåvor är skattefria?

Julgåvan kan vara i princip vad som helst för att räknas som skattefri, utom pengar. Gåvor i form av pengar, eller som kan bytas mot pengar, är skattepliktiga. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Skänka pengar till välgörenhet

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren väljer att skänka pengar till ideella organisationer istället för att ge julklappar. Sådana gåvor är också skattefria, men går inte att göra avdrag för. Om en arbetsgivare däremot på begäran av en anställd, skänker pengar till ideell verksamhet istället för att ge en gåva, ska den anställde betala skatt för gåvans värde.

Jubileumsgåvor och minnesgåvor

Även jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria under vissa förutsättningar. Gränsvärdena är 1 350 kronor för jubileumsgåvor och 15 000 kronor för minnesgåvor. Som jubileumsgåvor räknas gåvor till en anställd när företaget firar jubileum (25, 50, 75 eller 100 år). Minnesgåvor kan ges till anställda som varit anställda minst sex år vid jämna födelsedagar (från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör.