Spetskompetens som hjälper dig i rollen som arbetsgivare

Våra rådgivare har mångårig erfarenhet och bred kompetens i arbetsrätt och arbetsgivarfrågor. För att kunna ge ett specialiserat stöd i komplicerade ärenden har vi rådgivare med specialistkompetens i processjuridik inom arbetsrätt och arbetsmiljö.

Arbetsgivaralliansens nya processjurist är Anna Dicander som också är ansvarig för bransch Idrott. Hon kommer att hantera tvister och domstolsprocesser och tar över efter Sven Rosqvist. Maria Liljedahl, ansvarig bransch TRIA och Upplevelse och Kultur, är ny arbetsmiljöspecialist. Hon tar över specialområdet efter Kerstin Wrisemo.

I januari välkomnar vi också Johnatan Kibebe som ny rådgivare inom bransch Idrott. Johnatan har lång erfarenhet av förhandling och arbetsrättsfrågor och kommer närmast från Haninge kommun där han är förhandlingschef. Tidigare var han central förhandlare på Unionen och förhandlade bland annat kollektivavtal för branschområde Idrott.

Kontakt

Vi kommer uppdatera med Johnatans kontaktuppgifter i januari.

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress
Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress