Semestertider, karantän och smitta på jobbet

Vad gäller om mina medarbetare smittas av covid-19 och hur bör jag som arbetsgivare förhålla mig till karantänsrekommendationer så här i semestertider?

Reserekommendationer

Reglerna om varje medborgares ansvar enligt Smittskyddslagen och ansvaret enligt Arbetsmiljölagstiftningen gäller oavsett syfte med resa. Som arbetsgivare kan du införa reseinstruktioner i ett förebyggande syfte. Och utfärda och informera om policies för just er verksamhet. Du som arbetsgivare kan införa mer långtgående regler som en försiktighetsåtgärd. Arbetstagaren är skyldig att medverka till en god arbetsmiljö och att följa de instruktioner som arbetsgivaren sätter upp. Läs även avsnitten om arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar.

Som arbetsgivare är det viktigt att noga följa utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som finns. Med anledning av den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande uppdaterar Folkhälsomyndigheten och UD reserekommendationer löpande.

Länk till Folkhälsomyndighetens reserekommendationer >>

Länk till UD:s råd vid resa utomlands >>

Om dina medarbetare exponerats för covid-19

Du vet väl att du som arbetsgivare är skyldig att dokumentera och anmäla till Arbetsmiljöverket om dina medarbetare har exponerats för covid-19? Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om du som arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Mer om ditt arbetsmiljöansvar vid smitta >>