Summering stämmodagen

Branschmöten, intressant seminarium, utdelning av ledarstipendium, oförändrad avgiftsstruktur och utökning med en ledamot i styrelsen var några delar av det som dagen bjöd på.

Branschmöten och nomineringar

Dagen den 26 april inleddes med branschmöten i respektive bransch med nomineringsförfarande med förslag till nya branschkommittéer. Vi kan konstatera att intresset och engagemanget för att vara förtroendevald i Arbetsgivaralliansen är glädjande högt! Här hittar du vilka ledamöter som ingår i respektive bransch.

Utmaningar för framtidens arbetsmarknad för värderingsstyrda organisationer och företag.

Vidare bjöds det på ett inspirerande seminarium med Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé och Claes Stråth, tidigare generalsekreterare för Medlingsinstitutet.

Arbetsgivaralliansens Ledarstipendiat 2016

Arbetsgivaralliansen ledarstipendium delades ut till årets stipendiat, Helene Bergstedt, vd Trygghetsrådet TRS. Här hittar du styrelsens motivering till Helen och pressmeddelande.

Styrelsen utökades med en plats

Antalet styrelseledamöter utökades med en plats, från tio till elva ledamöter. Nyinvalda för en mandatperiod om två år blev: 
Irene Bratli Lundmark, personalspecialist Ersta Sköndal högskola,
Madeleine Hansson, direktor Pingst – fria församlingar i samverkan,
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet,
Lotta Säfström, direktor Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
Förteckning över hela styrelsen hittar du här.


Foto: Stefan Bohlin. Saknas på bilden gör Stefan Berg och Lotta Säfström.