Tio procent år 2030

Idag har idéburen vård och omsorg endast cirka tre procent av välfärden i Sverige men ambitionen är att växa. År 2030 är målet att nå tio procent. Nu finns en ny film framtagen av Famna som berättar om fördelarna med idéburen välfärd.

Idéburen vård och omsorg existerar vid sidan av offentlig sektor och privata aktörer. I Sverige är den idéburna vården mycket mindre än i de flesta andra länder i Europa. Med verksamheter som vilar på en stark värdegrund och stort engagemang för att förbättra för människor har idéburen vård och omsorg en viktig roll att fylla. Målet är att år 2030 stå för tio procent av välfärden i Sverige.

Ny film berättar om fördelarna

Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, har tagit fram en film om varför idéburna verksamheter borde stå för en större del av välfärden i Sverige. I filmen berättar Ida Otteberg, sjuksköterska och biträdande verksamhetschef på ett äldreboende som ägs av Ersta diakoni, om fördelarna med idéburen välfärd.

Filmen kan användas för att berätta om idéburen välfärd på olika möten eller vid introduktion av nyanställda. Det finns också en kortare version för spridning i sociala medier.

Längre version av filmen (tre minuter)

Kortare version för sociala medier (en minut)