Vi firar ett år i nya lokaler

Nu är det ett år sedan Athene delades i två delar och Arbetsgivaralliansen såg dagens ljus. Förbundsdirektör Hans-Göran Elo ser tillbaka på året som gått.

Det har nu gått ett år sedan Arbetsgivaralliansen på KFO:s initiativ gick sin egen väg och den 7 oktober 2019 flyttade in på Fleminggatan 7 i Stockholm. Detta satte igång en febril aktivitet på kansliet, i föreningens arbetsutskott och bland de förtroendevalda som satt i Athenes styrelsen för Arbetsgivaralliansen.

Athene skulle likvideras, vilket i skrivande stund snart är avklarat, nytt bolag skulle startas och nya lokaler hittas. Det var också ett vemodigt avsked av kollegorna inom KFO efter att ha ingått i samma organisation, Athene, sedan 2009. Mitt i denna process avled vår förhandlingschef, Annika Eidfelt efter en tids sjukdom.

Kansliet lade många timmar på att få allt att fungera vad gäller lokaler, teknik, start av nytt bolag, ekonomi och samtidigt ha igång verksamheten för att ni som medlemmar inte skulle märka av vår flytt. Flytten gick över förväntan med det idag extremt kvalificerade och engagerade kansli vi har.

Framtiden ser ljus ut

Framtiden för Arbetsgivaralliansen ser just nu positiv ut. Många visar intresse att bli en del av oss. Bland annat kan vi välkomna Handelshögskolan som ny medlem från 1 januari 2021. Våra duktiga rådgivare fortsätter också fördjupa sig i arbetsgivarfrågor inom områden som arbetsmiljö, utbildning, HR-stöd, pension och försäkring.

Pandemin som förändrade allt

Under vintern svepte Corona-pandemin in över landet, vilket fortfarande drabbar många av våra medlemmar hårt. Rådgivarna har gjort allt i sin makt för att svara på era frågor i jouren, på webben och i personliga samtal. Jag är stolt att vi, till skillnad från många andra arbetsgivarorganisationer, lyckats ha korta eller inga väntetider när ni har ringt oss.

I mars tecknade Arbetsgivaralliansen kollektivavtal om korttidsarbete med samtliga våra fackförbund. Pandemin innebär att förhandlingar om arbetsbrist kommer att skjuta i höjden under hösten och vintern, framförallt för branscherna Idrott samt Upplevelse och Kultur. Frågan bevakas av kansliet och vi arbetar nära vårt trygghetsråd TRS i detta.

Vi vet att många av våra medlemmar har visstidsanställda där dessa avtal inte är uppsägningsbara. Vi utreder om det rättsligt kan finns utrymma att kunna häva sådana avtal med tanke på den extrema situation vi befinner oss i. Detta kan även bli en fråga i avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen har nu börjat efter att Industrins parter har prolongerat industriavtalet till 31 oktober 2020. De flesta av Arbetsgivaralliansens avtal är därför prolongerade till 31 oktober respektive 30 november.

Då förhandlingarna mellan Svensk Näringsliv, PTK och LO om "nya LAS" inte kommit i mål, kan det bli aktuellt att ännu en gång lagstifta om våra arbetsrättsliga lagar. Detta är jag den första att beklaga då Arbetsgivaralliansen alltid stått bakom den svenska modellen.

Mer digitalt material för medlemmarna

Även här har vi arbetat hemifrån och övergått till mer digitala forum. Det betyder också att vi spelat in ett flertal filmer med våra rådgivare som läggs upp på våra utbildningssidor vartefter de blir klara. Efterfrågan på våra utbildningar i framförallt arbetsmiljö har ökat markant sedan i våras.

Förhoppningen var att vi skulle kunna arrangera årets branschmöten och stämma på vanligt sätt med drygt 120 personer på plats, men så blev inte fallet. Istället hölls en digital stämma då vi också valde en ny ordförande, Anders Larsson.

Nu kavlar vi upp ärmarna för att förbereda oss på bästa sätt inför 2021. Jag ser fram emot att tillsammans med er medlemmar fortsätta utveckla Arbetsgivaralliansen så att vi kan fortsätta leverera fantastisk och efterfrågad kvalitet till er.

Hans-Göran Elo