Vi hälsar Anna Dicander välkommen

Vi förstärker vårt team för bransch Idrott med Anna Dicander som från den 1 september arbetar med arbetsrättslig rådgivning hos Arbetsgivaralliansen.

Anna är jurist och kommer närmast från en tjänst på det idédrivna omsorgsföretaget Humana.  

Hon började hos oss den 1 september och kommer i första hand arbeta som rådgivare gentemot medlemmar inom bransch Idrott, men ni kommer också möta henne i Arbetsgivarjouren.  

Varmt välkommen Anna!