Vinst i Förvaltningsrätten

Arbetsgivaralliansen har som ombud för ett antal fotbolls- och ishockeyklubbar överklagat Tillväxtverkets beslut om återkrav och avslag av stöd vid korttidsarbete under pandemin till förvaltningsrätten.

Arbetsgivaralliansen påstår att Tillväxtverket vägrat att fördjupa sig, förstå och ta hänsyn till idrottsverksamheternas särskilda förutsättningar och de regelverk som dessa verksamheter styrs av. Det trots att villkoren och utvecklingen för den aktuella branschen ska beaktas vid den helhetsbedömning som ska göras enligt förarbetena till lagen om stöd vid korttidsarbete.

Förvaltningsrätten har nu meddelat sin dom i ett av målen och gett Arbetsgivaralliansen och Kristianstad ishockeyklubb rätt. Domen innebär att Kristianstad Ishockeyklubb inte behöver återbetala det utbetalda korttidsstödet på 669 307 kr.