Vässad webbutbildning om arbetsmiljö för handeln

Den kostnadsfria webbutbildningen ”Din arbetsplats i handeln” ska lära ut hur man skapar en optimal arbetsmiljö. Utbildningen lanseras nu i ny tappning.

Den uppdaterade versionen är kortare och innehåller fler filmade miljöer och reportage. Innehållet anpassas efter arbetsplats och roll. Både kontor, lager och butik har nytta av utbildningen.

Breda kunskaper om arbetsmiljö

Webbutbildningen ger breda kunskaper om vilka regler som finns och hur man själv kan bidra till ökad säkerhet och trivsel på arbetsplatsen. Några av sakerna som tas upp är arbetsbelastning, kränkande särbehandling och kommunikation, och den fysiska miljön som lokaler och ergonomi.

Utbildningen tar cirka tre timmar att genomföra, och går att dela upp på flera tillfällen. Den avslutas med ett kunskapstest och alla som fått godkänt resultat får ett intyg på att utbildningen har genomförts.

Framtagen i partssamverkan

Webbutbildningen är framtagen av Handelsrådets utskott för Arbetsmiljö och säkerhet, under projektledning av Prevent. Handelsrådet är ett samarbete mellan Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Utbildningen hittar du på dinarbetsplatsihandeln.se.