Anmälan

Branschmöten och stämma äger rum på Münchenbryggeriet den 26 april. 

För rösträtt vid stämman krävs fysisk närvaro på plats alternativt att ombud med fullmakt är är närvarande. 

Anmäl dig senast den 1 april!

Anmälan till branschmöten och stämma

Tillhör bransch
Deltar vid

Fullmakt stämma 2022

Är du ombud för en annan medlem? Ladda ner fullmakten, fyll i och ta med till stämman.