Chef inom ideell och idéburen sektor – ledarutvecklingsdag

Ledarutvecklingsdagen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap i rollen som chef inom ideell och idéburen sektor. Programmet väcker energi och nyfikenhet för ledarskapet samt ger inspiration till utveckling av förmågorna som är mest betydelsefulla för ledare inom ideell och idéburen sektor. I samarbete med Gaia Leadership.

Kostnad
3000 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig både till dig som redan är ledare eller arbetsgivarföreträdare och till dig som är på väg att bli det.
Ort
Stockholm

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Grattis till din roll som chef! Att få förtroendet att leda andra är stort. Men det kan också väcka många tankar och känslor; hur ska jag agera som ledare för att bära upp mina egna och organisationens värderingar? Hur skapar jag förutsättningar för mig själv och teamet att utveckla en effektiv verksamhet? Hur främjar jag beteenden som stärker tillit och utvecklar samarbete och trivsel i mitt team?

Vi träffas under en heldag i januari, där programmet växlar mellan övergripande resonemang och fördjupad diskussion. Du kommer att få lyssna och reflektera men också öva med konkreta verktyg. Reflektionerna görs både på egen hand, i mindre grupper och i storgrupp.

Inför ledarutvecklingsdagen får du fundera över en ledarfråga, som kommer att bli din input till en gemensam reflektion under inledningen.

Program

Betydelsen av ett medvetet ledarskap.

Ledarskap idag och vad det ställer för krav på dig som chef inom               ideell och idéburen sektor.                                                                   
En omvärld som blir alltmer komplex och förändras i allt snabbare takt ställer krav på hur du leder, styr och planerar, organiserar och samverkar. Vad innebär det för ledaren inom ideell och idéburen sektor? Vi diskuterar förmågorna som behövs för att du ska kunna leda dig själv och andra idag och i framtiden.

Medvetet ledarskap.
Hur fungerar vi som människor och hur ser du på andra? Med stöd av forskning om vår hjärna ökar vi insikterna om våra reaktioner i olika sammanhang och hur vi väljer att förhålla oss till dem vi möter, påverkar tillit och samskapande.

Att skapa utvecklande team och sammanhang.
Hur uppstår tillit? Och vilket ansvar behöver du som ledare ta för att utveckla trygga sammanhang för grupper där goda, stabila och bestående relationer skapas.

Verktyg för coachande ledarskap.
Vi går igenom en modell för coachande ledarskap som du också får öva på tillsammans med andra deltagare i mindre grupper.

Efter ledarutvecklingsdagen har du förnyade kunskaper om ett modernt ledarskap inom ideell och idéburen sektor och hur du som chef skapar ett utvecklande sammanhang för teamet. Du får också med dig verktyg som stärker din närvaro både som ledare och i samtalen med andra, exempelvis dina medarbetare. 

Ledarutvecklingsdagen är ett samarbete med Gaia Leadership.

 

Anmälan

Skicka in din anmälan senast två veckor före kursen äger rum. Om du får förhinder och lämnar återbud senare än en vecka före kursen måste vi ta ut en avgift på 700 kronor för att täcka våra omkostnader.

Aktuella kurstillfällen

Onsdag 11 september

10:00-16:30

Stockholm

Anmälan

Administration av mina utbildningar