Managementprogram för högsta ledningen inom idrott

Ett unikt och skräddarsytt management- program för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Målgrupp
Målgruppen är högsta ledningen inom idrottsrelaterad verksamhet, d. v.s chefer med ett helhetsansvar för resultat, budget och personal. Exempel på roller som programmet riktar sig till är generalsekreterare, klubbchefer, VD:ar, landslagschefer, idrottschefer och kanslichefer på riks- och förbundsnivå. Vi välkomnar också styrelseledamöter inom förbund och större föreningar.
Förkunskaper
Programinnehåll Programmet utgår i stor omfattning från varje deltagarnas verklighet och vardag, där strategi, ekonomi, styrning och ditt eget personliga ledarskap kommer stå i fokus. Deltagande i programmet kommer att ge dig följande: En kvalificerad genomlysning av den egna verksamhetens möjligheter och begränsningar. Identifiering av lämpliga angreppssätt för att möta verksamhetskritiska utmaningar. Möjlighet att tillföra och sprida kunskap och perspektiv på hur ledning och styrning kan utövas framgångsrikt inom förbund, föreningar och klubbar. Rika tillfällen till jämförelser med verksamheter i likartat situation och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra befattningshavare på högsta ledningsnivå inom idrottsverksamhet.

Ett ledarutvecklingsprogram för framgångsrik svensk idrott på sikt

För att ytterligare stärka svensk idrott har Arbetsgivaralliansen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm tagit ett initiativ till ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Programsatsningens långsiktiga och övergripande mål är att stärka och utveckla ledarskapet inom svensk idrott, bidra till ett mer hållbart ledarskap som ges möjlighet att utvecklas över tid, dela erfarenheter samt ge rika möjligheter till att fördjupa sig i ledarskap med tydlig utgångspunkt i uppdraget.

Passionerade organisationer med specifika utmaningar

På många sätt kan att leda idrottsrelaterad verksamhet jämföras med att gå på slak lina en balansakt – där olika intressen, ibland motstridiga och oförenliga, behöver balanseras för att kunna skapa framgång i verksamheten.

Vanliga utmaningar är att:

  • Balansera hopp och förtvivlan och hjärtat för sitt lag eller idrott med analysen av vad som skapar långsiktig framgång och stabilitet.
  • Att driva omfattande ekonomiska engagemang med starka partners och sponsorer och vara en del av en idéburen idrottsrörelse.
  • Att skapa utveckling, stabilitet och långsiktighet i en situation som styrs av ibland sekundsnabba resultat.
  • Att vara visionär och samtidigt stå med fötterna i leran.

Relaterad information

För ytterligare information och anmälan, klicka på länkarna nedan.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar