Arbetsmarknadens parter

På svensk arbetsmarknad har vi ett unikt sätt att komma överens om de regler som ska gälla i arbetslivet. Det är en bärande del av den svenska modellen där arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har den avgörande rollen att reglera löner och andra villkor.

Här förklarar vi hur arbetsmarknadens parter hänger ihop. 

Fackförbunden

Fackförbunden finns på tre nivåer; central nivå, regional
nivå och i klubbar på de enskilda arbetsplatserna.

Fackförbunden kan vara medlemmar i någon av
centralorganisationerna:

LO: 14 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar

TCO: 12 fackförbund med 1 miljon medlemmar

Saco: 22 fackförbund med 700 000 medlemmar

Det finns även ett antal fackliga organisationer utanför centralorganisationerna, som bland andra Ledarna, Svensk Pilotförening och Svenska Hamnarbetarförbundet.

Arbetsgivarorganisationerna

Arbetsgivarorganisationerna finns i regel på central och
regional nivå.

Svenskt Näringsliv: 34 arbetsgivarorganisationer i privat sektor med 60 000 företag och 1,8 miljoner anställda

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): 290 kommuner och 20 regioner med 1,2 miljoner anställda

Arbetsgivarverket: 250 statliga myndigheter och affärsverk med 270 000 anställda

Utöver ovan finns ett då antal arbetsgivarorganisationer som inte är med i någon av organisationerna, utan är helt fristående som till exempel Arbetsgivaralliansen, Fastigo, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Bankernas arbetsgivarorgansation.

Det är därför Arbetsgivaralliansen har möjlighet att teckna så branschanpassade kollektivavtal som möjligt, så de passar våra medlemmars olika behov och verksamheter.