Avtal Idrott - förhandlingar pågår

Bransch- och löneavtal Idrott löper ut den 31 oktober. Förhandlingar  pågår och vi rekommenderar att avvakta lönerevision tills dess att nytt avtal är tecknat.

Idrottens nuvarande avtal löper ut den 31 oktober 2023. Det gäller både tjänstemän där parterna är Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna samt  arbetare med parterna Fastighetsanställdas förbund och Kommunal (där Kommunal är part avseende golf- och ridklubbar).

De allmänna villkoren i respektive avtal gäller till dess att nya är undertecknade. Vi rekommenderar att avvakta med att sätta nya löner till dess att nya avtal är på plats, men du kan gott och väl inleda löneprocessen om du inte redan har gjort det.

Så snart vi har ytterligare information att delge om förhandlingarna så publicerar vi det här på webbplatsen samt skickar ut info per mejl till berörda medlemmar.

 

Porträttbild av Johnatan Kibebe

Johnatan Kibebe

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 15
E-postadress