Avtalsnytt 2023

Här samlar vi alla nyheter som rör avtalrörelsen 2023.

Du som är ny i ämnet kanske behöver förstå vad en avtalsrörelse innebär - för dig har vi skapat en ordlista.

 • Yrkanden växlade med Fastighets och Kommunal

  I tisdags växlade bransch Idrott yrkanden med Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal, därmed är avtalsrörelsen igång även för Idrott.

 • Avtalsrörelsen igång för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

  I tisdags växlades yrkanden med Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Vision och Ledarna.

 • Viktigt

  Tvåårigt avtal för Vård och Omsorg

  Arbetsgivaralliansens branschkommitté Vård och Omsorg har träffat nytt avtal om löner och allmänna villkor med Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Vision, Ledarna och Sveriges Läkarförbund. Avtalet är ett medarbetaravtal och gäller alla anställda i verksamhet inom bransch Vård och Omsorg och löper mellan den 2023-05-01 och 2025-09-30.

 • Viktigt

  Tvåårigt avtal för Folkhögskola

  Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Sveriges Lärare, Kommunal, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.  Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Viktigt

  Tvåårigt avtal för Skola/Utbildning

  Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Sveriges Lärare, Kommunal, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.  Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Tvåårigt avtal för Upplevelse och Kultur

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Tvåårigt avtal för Ideella och Idéburna Organisationer

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän och Fastighetsanställdas Förbund för arbetare. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Förhandlingar pågår – avvakta lönerevision

  Flertalet av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal löpte ut den 30 april och förhandlingarna om nya pågår ännu.

 • Nytt kollektivavtal mellan Visita och HRF

  Visita och HRF träffade den 3 april 2023 ett nytt kollektivavtal vilket gäller för Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillämpar Gröna riksen

 • Märket är satt

  Den 31 mars skrevs nya avtal inom industrin – vilket ger oss det så kallade märket. Lönerna höjs med 7,4 procent i ett tvåårigt avtal som inte är uppsägningsbart och lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor i de avtal som har lägsta löner.