Avtalsnytt 2023

Här samlar vi alla nyheter som rör avtalrörelsen 2023.

Du som är ny i ämnet kanske behöver förstå vad en avtalsrörelse innebär - för dig har vi skapat en ordlista.

 • Tvåårigt avtal för Upplevelse och Kultur

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Tvåårigt avtal för Ideella och Idéburna Organisationer

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna gällande tjänstemän och Fastighetsanställdas Förbund för arbetare. Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

 • Förhandlingar pågår – avvakta lönerevision

  Flertalet av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal löpte ut den 30 april och förhandlingarna om nya pågår ännu.

 • Nytt kollektivavtal mellan Visita och HRF

  Visita och HRF träffade den 3 april 2023 ett nytt kollektivavtal vilket gäller för Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillämpar Gröna riksen

 • Märket är satt

  Den 31 mars skrevs nya avtal inom industrin – vilket ger oss det så kallade märket. Lönerna höjs med 7,4 procent i ett tvåårigt avtal som inte är uppsägningsbart och lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor i de avtal som har lägsta löner.

 • Märket 2023

  Idag, den 31 mars, har parterna inom industrin kommit överens om ett avtal och märket blev det högsta i industriavtalets historia.

 • Vi har växlat yrkanden med Vision

  Idag har Arbetsgivaralliansen träffat Vision och växlat yrkanden.

 • Nya yrkanden växlade

  Nu har bransch Vård och Omsorg samt bransch Utbildning och Folkbildning växlat yrkanden med sina motparter.

 • Yrkanden växlade för Ideella och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur

  För bransch Ideella och Idéburna Organisationer samt bransch Upplevelse och Kultur är avtalsrörelsen nu igång då yrkanden växlats med Akademikerförbunden, Unionen och Ledarna.

 • Avtalsrörelsen 2023

  Startskottet för avtalsrörelsen 2023 går vid årsskiftet när industrins parter börjar förhandla och det så kallade märket ska sättas.