Förhandlingar pågår – avvakta lönerevision

Flertalet av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal löpte ut den 30 april och förhandlingarna om nya pågår ännu.

De allmänna villkoren i respektive avtal gäller till dess att nya är undertecknade. Vi rekommenderar att avvakta med att sätta nya löner till dess att nya avtal är på plats, men du kan gott och väl inleda löneprocessen om du inte redan har gjort det.

Så snart vi har ytterligare information att delge om förhandlingarna så publicerar vi det här på webbplatsen samt skickar ut info per mejl till berörda medlemmar.

Arbetsgivaralliansens avtal som löpte ut den 30 april där förhandlingar pågår

Bransch- och löneavtal Skola/Utbildning 2020-2023
Parter: Sveriges Lärare, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna. (Tjänstemän) samt Kommunal (Arbetare)

Bransch- och löneavtal Folkhögskola 2020-2023
Parter: Sveriges Lärare, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna. (Tjänstemän) samt Kommunal (Arbetare)

Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg 2020-2023
Parter: Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund (Tjänstemän) samt Kommunal (Arbetare)

Arbetsgivaralliansens avtalsförhandlingar under hösten 

För branscherna Trossamfund och Ekumeniska Organisationer samt Idrott inleds avtalsförhandlingarna efter sommaren för avtal som löper ut 30 september respektive 30 oktober.