Märket är satt

Den 31 mars skrevs nya avtal inom industrin – vilket ger oss det så kallade märket. Lönerna höjs med 7,4 procent i ett tvåårigt avtal som inte är uppsägningsbart och lägsta lönerna höjs med 1 350 kronor i de avtal som har lägsta löner.

Märkets innehåll i korthet

Löneökningar om 7,4 procent totalt över två år.

År 2023  3,9 procent löneökningar + 0,2 procent avsättning till del/flexpension.
År 2024  3,1 procent löneökningar + 0,2 procent avsättning till del/flexpension.

För er som inte har flexpension i avtalet har ett märke för 2023 på 4,1 procent och 2024 på 3,3 procent.

Lägsta lönerna

År 2023 höjs lägstalönerna i de avtal som har sådana med
1 350 kronor.

År 2024 blir LO:s så kallade knä/insamlingsmodell* alla som tjänar under 28 211 kronor per månad ska räknas som om de tjänade den summan.

Avtalen gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och är inte uppsägningsbart.

– Insamlingsmodellen och den extra höjningen av lägsta löner 2024 slår hårdast mot arbetsgivare med låga löner. Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar, särskilt inom bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, har anställda med arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som lönesätts utifrån lägsta lön i avtalet, säger Jan-Eric Rönngren, förhandlare Arbetsgivaralliansen.

* I industrins låglönesatsning används en insamlingsmodell till lönepotten som innebär att de som tjänar under den brytpunkt som kallas knät, fiktivt räknas som att de tjänade lika mycket som knät när lönepotten bildas utifrån avtalets procentsats. Det gör att på avtalsområden där mångas har löner under knät, bildas en större lönepott att fördela än vad som hade gjorts utan låglönesatsningen.

Det här gäller för dig som medlem i Arbetsgivaralliansen

För Arbetsgivaralliansens avtal pågår förhandlingar och vår förhoppning är att vara klara vid månadsskiftet april/maj då gällande avtal löper ut för flertalet av våra branscher. För Trossamfund och Ekumeniska Organisationer samt Idrotten förhandlas avtalen i höst då de löper ut 30 september respektive 30 oktober.

Avvakta lönerevision till dess att nya avtal tecknats, vi uppdaterar läget kontinuerligt! Håll utkik i vårt nyhetsflöde och i vårt nyhetsbrev ArbetsgivarAktuellt.