Avtalsrörelsen 2023

Startskottet för avtalsrörelsen 2023 går vid årsskiftet när industrins parter börjar förhandla och det så kallade märket ska sättas.

Nästa år är det dags för en ny avtalsrörelse för stora delar av svensk arbetsmarknad. Först ut är industrins parter, som enligt Industriavtalet, ska ha träffat nya avtal senast den 31 mars 2023. Det som industrins parter kommer överens om fungerar som ett kostnadstak för löneutvecklingen även inom andra branscher. Därav utrycket att industrin sätter ”märket”.

Industrins parter:

Arbetsgivarorganisationer är Grafiska Företagen, IKEM, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Gröna Arbetsgivare, Teknikföretagen, TEKO och TMF.

Arbetstagarorganisationerna är Industriavtalet är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Arbetsgivaralliansen i avtalsrörelsen

För Arbetsgivaralliansens del inleds avtalsrörelsen i januari med förhandlingar  gällande våra avtal som löper ut under våren.

Arbetsgivaralliansens avtal som ska förhandlas under våren:

  • Ideella och Idéburna Organisationer (2023-04-30)
  • Folkhögskola (2023-04-30)
  • Skola/Utbildning (2023-04-30)
  • Upplevelse och Kultur (2023-04-30)
  • Vård och omsorg (2023-04-30)

Arbetsgivaralliansens parter:

Unionen, Akademikerförbunden, Ledarna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision, Kommunal samt Fastighetsanställdas förbund.

Under hösten ska även avtalen för Idrott samt Trossamfund och Ekumeniska Organisationer omförhandlas.