Tvåårigt avtal för bransch Idrott gällande arbetare

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Fastighets och Kommunal. Avtalet gäller arbetare och löper mellan den 1/11-2023 och 31/10-2025.

Nytt i avtalet

Bland annat har följande delar ändrats i avtalet:

  • Möjligheten till förlängd allmän visstidsanställd upphör för avtalet för arbetare.
  •  Egen uppsägningstid för arbetstagare utökas till två månader efter anställningstid om två år eller mer.
  • För de som är medlemmar hos Fastighets har arbetstagare nu rätt till permission upp till 2 gånger per födsel för att besöka mödravårdscentral, om det är nödvändigt att besöket sker under arbetstid.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra arbetsfria dagar än de som finns i kollektivavtalet (gäller ej Kommunals medlemmar).

 

Lönehöjning

För Fastighets och Kommunal ska lönerna höjas:

2023-11-01 med 1177 kronor.

2024-11-01 med 986 kronor.

För övriga lägstalöner se respektive löneavtal.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Johnatan Kibebe; johnatan.kibebe@arbetsgivaralliansen.se eller Arbetsgivarjouren på telefon 010-288 15 00, mejl: svar@arbetsgivaralliansen.se

Porträttbild av Johnatan Kibebe

Johnatan Kibebe

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 15
E-postadress