Tvåårigt avtal för bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansens branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer har träffat nytt avtal om löner och allmänna villkor med Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal. Avtalet är ett medarbetaravtal och gäller alla anställda i verksamhet inom bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Avtalet löper mellan den 2023-10-01 och 2025-09-30.

Det nya avtalet träffades den 31 oktober 2023 efter intensiva förhandlingar med våra motparter som gemensamt med oss träffat ett avtal som inte bara hanterar löneökningar utan också EU:s arbetstidsdirektiv samt ytterligare avsättning till tjänstepension genom införandet av ett flexpensionssystem från 2024. Avsättningen till flexpension gäller inte Kommunal.

De viktigaste stora förändringarna är:

  • Ett tvåårigt löneavtal där första året per den 1 oktober 2023 ger 4,1 % (Kommunal 1037kr) till löner och det andra året per den 1 oktober 2024 ger 2,3 % (Kommunal 961 kr).
  • Höjda lägstalöner; från den 1 oktober 2023, 23 850 kr samt från den 1 oktober 2024, 24 811 kr.
  • Ytterligare avsättningar till tjänstepension med 1 % genom införande av flexpension med start den 1 oktober 2024. Flexpension gäller inte för Kommunals tjänster, till exempel secondhand, barnskötare, café och restaurang samt vaktmästare.
  • Arbetstid under läger hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att säkerställa att avtalets regler är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. De förändringar som gruppen föreslår träder i kraft per den 1 maj 2024
  • En ny anställningsform, projektanställning, införs i avtalet per 1 januari 2024. Anställningsformen kan, efter MBL förhandling, användas för projekt (ej ordinarie verksamhet) i upp till 42 månader. Möjligheten att anställa med projektanställning gäller inte på Kommunals tjänster, till exempel secondhand, barnskötare, café och restaurang samt vaktmästare.
  • Möjligheten att spara semester minskas från 40 dagar till 30 dagar. Förändringen gäller från intjänandeåret 2024.
  • När lönesamtalet är genomfört ska arbetstagaren skriva under eller bekräfta det skriftliga underlaget som presenterats på lönesamtalet. Det är för att ingen ska vara tveksam till om ett lönesamtal genomförts.

Avtalet på webbplatsen

Avtalet som finns på webbplatsen är fortfarande det gamla och kommer ersättas så snart ändringarna är gjorda.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Jan-Eric Rönngren jan-eric.ronngren@arbetsgivaralliansen.se eller Arbetsgivarjouren på telefon 010-288 15 00, e-post svar@arbetsgivaralliansen.se

 

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress