Tvåårigt avtal för Folkhögskola

Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning har träffat nya avtal om löner och allmänna villkor med Sveriges Lärare, Kommunal, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.  Avtalet löper mellan den 1 maj 2023 och 30 april 2025.

Avtalet gäller samtliga arbetstagare anställda hos arbetsgivare anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Utbildning och Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola, för perioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Löner:

Lönerna revideras den 1 maj årligen. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna för medlemmar i Sveriges Lärare, Vision och Akademikerförbunden ha ökat med lägst 4,1 % per den 1 maj 2023 respektive 3,3 % per den 1 maj 2024.

För medlemmar i Kommunal gäller att varje heltidsanställd medlem bidrar med 1 141 kr i lönepotten 2023, respektive 984 kr 2024. Lönerna revideras den 1 maj årligen.

Under lönesättande samtal och lönesamtal ska anteckningar föras som skrivs under av arbetsgivaren och arbetstagaren.

Lägstlöner för Kommunals medlemmar:

1 oktober 2023 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 22 441 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 24 734 kr.

1 oktober 2024 ska lägsta lön för arbetstagare som har fyllt 19 år uppgå till lägst 23 425 kr och vid för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, ska, efter genomgången utbildning, heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst 25 718 kr.

Ob-tillägg:

Kronor per timme från och med 1 maj 2023:

a.     123:00
b.       61:40
c.       49:90
d.       24:70

Kronor per timme från och med 1 maj 2024:

a.     127:00
b.       63:40
c.       51:55
d.       25:50

Ledarna

Ledarna har ett löneavtal gällande tillsvidare.

Allmänna villkor

Arbetstidsschema:

Arbetstidsschema ska anslås på arbetsplatsen senast 14 dagar före det ska börja tillämpas.

Arbetstidsförläggning vid ferieanställning:

I avtalet införs en alternativ modell för arbetstidens förläggning och ferielöneberäkning.

Efter samverkan kan årsarbetstiden 1 760 timmar för heltidsanställd läggas ut under 194 dagar. För deltidsanställd proportioneras 1 760 timmar i relation till sysselsättningsgraden och förläggs till högst 194 dagar.

Ferielöneutbetalning:

Ferielön betalas endast ut under jul- och sommarferier.

Semesterns förläggning vid ferieanställning:

Från och med kommande verksamhetsår (2023-2024) ska semester för ferieanställda förläggas från och med första vardagen av den längsta ferieperioden som infaller på sommaren, såvida inte lokal överenskommelse om annat träffas.

Frågor?

Förhandlingsprotokoll med bilagor hittar du som medlem nedan.
Tryckta avtal kommer att kunna beställas, håll utkik i kommande nyhetsbrev. 

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Jonas Bergman eller Christer Johansson på kontaktuppgifter nedan. 

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress
Porträttbild av Christer Johansson

Christer Johansson

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 13
E-postadress