Tvåårigt avtal för bransch Idrott gällande tjänstmän

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och allmänna villkor med Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna. Avtalet gäller tjänstemän och löper mellan den 1 november 2023 och 31 oktober 2025.

Avtalet träffades den 24 oktober

Bland annat har följande delar ändrats i avtalet:

  • Beräkning av föräldralön har förändrats.
  • Restidskompensation kan ges i form av tid.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra arbetsfria dagar än de som finns i kollektivavtalet.

För Unionen och Akademikerförbunden gäller:

Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med:

4,1 % per den 31 oktober 2023,
3,1 % per den 31 oktober 2024,
utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn

I förhållande till Unionen gäller även:

En individgaranti vid lönerevisionen om 400 kr för 2023 och 370kr för 2024.
Vidare har en alternativ regel för individgarantin införts vilket innebär att löneutfallet kan vara lägre än individgarantin enligt principerna som följer av avtalet.

För Ledarna

För medlemmar i Ledarna så finns ett löneavtal som inte innehåller någon på förväg bestämd löneökning.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Johnatan Kibebe johnatan.kibebe@arbetsgivaralliansen.se eller Arbetsgivarjouren på telefon 010-288 15 00, e-post svar@arbetsgivaralliansen.se

 

Porträttbild av Johnatan Kibebe

Johnatan Kibebe

Titel
Rådgivare Bransch Idrott
Telefonnummer
08-545 912 15
E-postadress