Bransch Idrott har växlat yrkanden för tjänstemannaavtalet

Avtalsrörelsen 2023 – Bransch Idrott har växlat yrkanden idag.

Idag har Johnatan Kibebe och Maria Liljedahl från Arbetsgivaralliansen träffat Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden SSR och Akavia och växlat yrkanden för bransch Idrotts tjänstemannaavtal.

Idrottens nuvarande avtal löper ut den 31 oktober. Nya förhandlingsdatum är inplanerade och vi återkommer så snart vi har någon information att ge kring förhandlingarna.