Team IOIO

Maria Arrefelt förhandlar avtalen för bransch Ideella och Idéburna Organisationer.

Maria Arrefelt har arbetat som förhandlare och förhandlingschef i drygt 20 år,  hon har sin bakgrund på den fackliga sidan innan hon kom till Arbetsgivaralliansen under 2022. 

Avtalen för bransch Ideella och Idéburna Organisationer berör omkring 450 verksamheter av Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillsammans har omkring 4500 anställda.

Maria sätter sig vid förhandlingsbordet i slutet av januari tillsammans med parterna. De som ingår på detta avtalsområde är:

För tjänstemän Unionen,Akademikerförbunden och Ledarna.

För arbetare Fastighetsanställdas Förbund.