Det är vi som förhandlar

Lär känna våra förhandlare lite närmare och lär dig mer om vilka parter som ingår på respektive avtalsområde.

Team Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Bransch- och löneavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Lär känna teamet

Team Upplevelse och Kultur

Bransch- och löneavtal Upplevelse och Kultur

Lär känna teamet >>

Team Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Lär känna teamet >>

Team Vård och Omsorg

Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg

Lära känna teamet >>

Team Utbildning och Folkbildning

Bransch Utbildning och Folkbildning

Lär känna teamet >>