Team Utbildning och Folkbildning

Jonas Bergman och Christer Johansson förhandlar avtalen för bransch Utbildning och Folkbildning.

Jonas.jpgChrister.jpg

Jonas har mångårig erfarenhet av förhandling och arbetsrättslig rådgivning. Han är ett välkänt ansikte för både folkhögskolor, idéburna skolor samt högskolor. Jonas har ett förflutet som förhandlare på den fackliga sidan från Förbundet Folkhögskollärarna.  

Christer är en riktig förhandlarräv och varit i branschen sedan 1998. Dels som som ombudsman på Civilingenjörsförbundet respektive Jusek. Från år 2006 på arbetsgivarsidan på bl.a. Svensk Handel och Vårdföretagarna Almega.

Avtalen för bransch Utbildnig och Folkbildning som förhandlas under våren, Skola/Utbildning samt Folkhögskola, berör omkring 175 verksamheter av Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillsammans har omkring 8500 anställda.

Jonas och Christer sätter sig vid förhandlingsbordet i slutet av januari tillsammans med parterna. De som ingår på detta avtalsområde är:

Avtal Skola/Utbildning

För tjänstemän Sveriges Lärare, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.

För arbetare Kommunal

Avtal Folkhögskola

För tjänstemän Sveriges Lärare, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.

För arbetare Kommunal