Team Upplevelse och Kultur

Maria Liljedahl och Maria Arrefelt förhandlar bransch- och löneavtal Upplevelse och Kultur.

Maria.jpg   

Maria Liljedahl och Maria Arrefelt har båda gedigen erfarenhet av att förhandla kollektivavtal.

Avtalet för bransch Upplevelse och Kultur berör drygt 20 verksamheter av Arbetsgivaralliansens medlemmar som tillsammans har omkring 1200 anställda. Avtalet löper ut den 30 april 2023.

Team Upplevelse och Kultur sätter sig vid förhandlingsbordet i slutet av januari tillsammans med parterna. De som ingår på detta avtalsområde är:

Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna.