Om kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och fackförbund.

De flesta organsationer och företag i Sverige omfattas av och följer idag kollektivavtal. Bland annat kan man komma överens om arbetstidsregler och andra lagstadgade dispositiva bestämmelser så att de passar för just er verksamhet. 

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation- /arbetsgivare och en arbetstagarorganisation och som reglerar löne- och anställningsvillkor samt pensioner och försäkringar för de som arbetar inom organisationen. 

Det kan även reglera arbetstider och semester, försäkringar, om arbetsgivaren ska stå för arbetskläder, vad som gäller vid utlandstjänstgöring – och tusen andra saker.

I ett kollektivavtal går det att göra avsteg från lagen, arbetsgivarsidan och facket kan till exempel avtala om andra turordningsregler än de som lagen säger.

För Arbetsgivaralliansen är det viktigt att kollektivavtalen är branschanpassade utifrån våra medlemmars verksamheter och behov.

Ett kollektivavtal gäller vanligtvis under viss tid, oftast på tre år. Under 2023 är det 450 kollektivavtal på svensk arbetsmarknad som ska omförhandlas, varav sju på Arbetsgivaralliansens område: (löper ut)

Ideella och Idéburna Organisationer (2023-04-30)

Idrott (2023-10-31)

Folkhögskola (2023-04-30)

Skola/Utbildning (2023-04-30)

Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (2023-09-30)

Upplevelse och Kultur (2023-04-30)

Vård och omsorg (2023-04-30)

Länk till Medlingsinstitutets samlade sida med alla avtal som ska förhandlas under 2023.

Vad är speciellt med Arbetsgivaralliansens kollektivavtal?

Som medlem i Arbetsgivaralliansens omfattas ni av ett eller flera avtal, som är tecknade med berörda fackliga organisationer. Alla våra avtal är branschanpassade efter respektive bransch förutsättningar och behov och ger er bra grund att vara attraktiva arbetsgivare. Till exempel omfattas era anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor samt stöd vid omställning via Trygghetsrådet TRS som ni per automatik är anslutna till genom medlemskapet. Det betyder förstås att kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när ni bl.a. rekryterar personal.  BK äger ka..