De här reglerna börjar gälla den 1 juli

Från och med den 1 juli kommer många nya regler för våra medlemmars verksamhet att börja gälla. För att ni redan nu ska kunna anpassa er inför hösten har vi gjort en sammanställning av de nyheter som är mest relevanta för er.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Den 15 maj accepterade regeringen riksdagsförslaget om att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre (SkU18). Den nya bestämmelsen börjar gälla från och med den 1 juli 2019. Den särskilda löneskatten på dessa ersättningar och inkomster är i dag 6,15 procent oavsett om personen omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet eller inte.

Särskild löneskatt för äldre försvinner

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Gåvor, som uppgår till en kostnad på minst 200 kronor, till godkända gåvomottagare genomgår en skattereduktion på 25 procent. Om det sammanlagda underlaget är lägre än 2 000 kronor görs ingen reduktion. Den maximala skattereduktionen du kan få är 1 500 kronor.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Förskolor ska ledas av rektor

Från den 1 juli ska en förskolechef benämnas rektor. Detta innebär att alla som anställs från och med då ska inom fem år gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Kravet gäller inte de som redan är anställda som förskolechefer före den 1 juli. Om du som arbetsgivare ska rekrytera en ny förskolechef behöver företaget alltså inte bekosta utbildningen om personen blir anställd senast den 30 juni.

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan