Åtta av tio arbetsplatser brister i hanteringen av kemikalier

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser. Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier.

Kemiska riskkällor är något som kan skada på grund av sitt innehåll av kemiska ämnen. Det kan till exempel handla om farliga kemiska produkter, avgaser, damm, heta vätskor, läkemedel och material som innehåller farliga ämnen. Kemiska ämnen kan orsaka allt från frätskador till allergier och allvarliga sjukdomar.

Inspektioner i flera olika branscher

Arbetsmiljöverket har inspekterat totalt nära 3 600 arbetsplatser runt om i landet. Inspektionerna har gjorts på arbetsplatser i flera olika branscher, bland annat hotell och restaurang, städ- och saneringsfirmor, skolor, hälso- och sjukvård, golv- och väggbeläggningsarbetare samt tillverkning. Närmare 2 900 arbetsplatser har fått krav på att åtgärda en eller flera brister kopplat till kemikalier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Undersök och förebygg

Många olyckor och skador kan förebyggas genom tydliga instruktioner och rutiner. På rådgivningssidorna hittar du mer information om arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket har också tagit fram en broschyr om kemiska risker i arbetsmiljön som stöd.