Karensavdrag ersätter karensdag

Riksdagen sa den 23:e maj ja till regeringens förslag om att ersätta karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget istället en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Det har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Riksdagen sa den 23 maj 2018 ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Vi återkommer med mer information om hur beslutet påverkar reglerna i kollektivavtalen. 

För bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer, Idrott (för tjänstemän och arbetare) samt Upplevelse och Kultur (för tjänstemän) finns mer information här.