Tillsammans mot framtidens kollektivavtal

I mitten på november samlade Arbetsgivaralliansens styrelse branschkommittéer och fackliga organisationer till en gemensam konferens om framtidens kollektivavtal. Över 60 personer var på plats på Bosön utanför Stockholm för en dag av intressanta diskussioner.

Bland deltagarna fanns Arbetsgivaralliansens styrelse- och branschkommittéledamöter från alla sju branscher och förhandlare och förhandlingschefer från de fackliga avtalsbärande organisationerna. Syftet med konferensen var att bidra till ökad förståelse och gemensamt diskutera utmaningar som civilsamhället står inför.

Anställda trivs i ideell sektor

Dagen inleddes med att Arbetsgivaralliansens styrelseordförande Torsten Friberg hälsade välkommen. Vidare presenterades respektive bransch och vilka utmaningar man spår framöver av representanter för branschkommittéerna. Förmiddagen fortsatte med en uppskattad föreläsning av Mats Jutterström, en av författarna till rapporten "Anställd inom det svenska civilsamhället" framtagen på uppdrag av bland annat Arbetsgivaralliansen. Rapporten visar att anställda i ideell sektor trivs och upplever att de har ett arbete som präglas av engagemang, delaktighet och meningsfullhet men att det också finns utmaningar. I sin föreläsning tog Mats bland annat upp frågor kring hur sektorn kan attrahera, motivera och behålla anställda.

Viktiga frågor för framtiden

Efter lunch var det dags för gruppdiskussioner. Frågeställningarna handlade om framtidens arbetsplats, framtidens färdigheter och profession inom civilsamhället och hur civilsamhället kan fungera som sluss till arbetsmarknaden. Många viktiga frågor diskuterades livligt som: Hur kommer anställningar se ut inom civilsamhället i framtiden? Vilka kompetenser behövs och hur kan civilsamhället säkra sin kompetensförsörjning? Hur kan civilsamhället vara en attraktiv arbetsgivare och en framtida karriärväg?

Diskussionerna var givande och deltagarna positiva till initiativet. Några av representanterna från fackförbunden kommenterade i slutet av dagen att de går hem med en bättre förståelse för civilsamhällets speciella förutsättningar - organisationer som ofta har en hög ambitionsnivå, brinner för sin sak och samtidigt vill vara professionella som arbetsgivare.

Under dagen delades även Arbetsgivaralliansens ledarstipendium ut. I år tilldelades det Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation samt ordförande för Cirkus Cirkör och Ideell Arena. Konferensen avslutades med en gemensam trevlig middag.
– Jag tycker dagen var mycket lyckad, säger Jan-Eric Rönngren, rådgivare Arbetsgivaralliansen. Diskussionerna var givande och intressanta, vi har mycket att vinna på att gemensamt försöka hantera de utmaningar civilsamhället står inför. Jag ser positivt på framtiden!