Förslag till ökat stöd vid korttidsarbete

Den 14 april presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets konsekvenser. Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt mellan 1 maj och 31 juli 2020.

Uppväxling av systemet med korttidsarbete

Förslaget innebär att arbetsgivare ska kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Förslaget kan bli verklighet i mitten på maj

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj. Tänk på att det, om förslaget klubbas igenom, krävs tillägg till tidigare tecknade avtal om korttidsarbete.

Som arbetsgivare måste du fatta strategiskt beslut

Det nya systemet innebär att kostnaderna minskar ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Som arbetsgivare är du ändå skyldig att fatta ett strategiskt beslut på lång sikt, där korttidsarbete bör vägas mot uppsägning. Här hittar du Arbetsgivaralliansens steg-för-steg-guide.

Ökad kontroll för att motverka fusk

Med en högre ersättningsgrad krävs också större kontroll. Därför kommer Regeringen tillföra resurser motsvarande 130 medarbetare till Skatteverket för att kontrollera företag som fått stöd för korttidspermittering. Detta kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare. Regeringskansliet ser även över möjligheterna att genom andra åtgärder skärpa kontrollerna för att försvåra fusk med systemet.