Påbörja processerna inför höstens lönerevision

Även om lönerevisionen inte kan göras innan nya avtal är på plats, så finns det mycket ni kan göra. Gör allt rätt och starta redan nu med de första stegen i processen.

Eftersom kollektivavtalen förlängts till i höst på grund av Corona-pandemin, kommer förhandlingar för nya avtal att inledas först efter sommaren. Vårt råd är därför att avvakta den sista delen i processen, lönerevision, tills vi vet vad avtalen landar i och vilket löneutrymme som finns att fördela.

Däremot rekommenderar vi er att arbeta långsiktigt med processerna i löneavtalet, till exempel lönepolicy och lönekriterier. Utvecklings- och medarbetarsamtal är andra delar i processen som kan göras innan löneavtalet är tecknat och det blir klart vilket löneutrymme som kan fördelas.

Så här ser det just nu ut på arbetsmarknaden i stort, vilket är något ni också kan informera personalen om.