Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020 har nu kommit igång på de flesta av Arbetsgivaralliansens avtalsområden efter att ha varit uppskjutna sedan i våras.

Mycket av förhandlingarna handlar om nivån på löneökningar, det så kallade "märket" som sätts av industrins parter och som sedan övriga parter på svensk arbetsmarknad respekterar. Allt som innebär kostnadsökningar ska rymmas inom märkets ram. Anledningen till att det är just industrin som sätter märket är att det är den sektor som är mest internationellt konkurrensutsatt. Att ge vissa branscher större procentuella löneökningar är ett brott mot principen som gäller på svensk arbetsmarknad sedan mitten av nittiotalet. 

Vi på Arbetsgivaralliansen kan just nu inte ge andra rekommendationer än att planera in löneförhandlingarna till efter årsskiftet, alltså januari 2021, för att vara på säkra sidan. Vi återkommer i frågan så fort vi vet mer.

Maria Liljedahl, chefsförhandlare Arbetsgivaralliansen:

"Många av Arbetsgivaralliansens medlemmar har drabbats mycket hårt av Coronapandemin, värst drabbade är branscherna Idrott samt Upplevelse och Kultur. Våra medlemmar på dessa områden befinner sig i en mycket bekymmersam situation och arbetar hårt för att verksamheterna alls ska kunna finnas kvar då regeringens restriktioner i princip inneburit ett förbud mot att bedriva verksamhet. Dessa arbetsgivare vittnar om att det i nuvarande ekonomiska situation inte finns något utrymme alls för löneökningar eller andra avtalsförändringar som skulle innebära ökade personalkostnader".

Löptider för gällande avtal:

Skola/Utbildning: 2020-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Högskoleavtalet: 2020-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Ideella och Idéburna: 20-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Upplevelse och Kultur: 20-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Vård och Omsorg: 20-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
TRIA: 2020-05-01 – hängs på Skola/utbildning och Vård och Omsorg
Trossamfund: 2020-10-01 – Nytt avtal tecknat - se nedan
Idrott: 2020-11-01 - förlängs med 7 dagar i taget