Avtalsrörelsen 2020

Industrins parter har enats om att prolongera, det vill säga förlänga sina avtal till den sista oktober 2020 utan några förändringar, vilket i sin tur påverkar även Arbetsgivaralliansens avtalsrörelse.

Under 2020 ska de flesta av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal förhandlas om, men pandemin Covid-19 har gjort att avtalsrörelsen ser annorlunda ut än normalt.

Under årets första hälft har Arbetsgivaralliansen fört diskussioner, och på de flesta avtalsområden kommit överens med de fackliga parterna om att prolongera (förlänga) de avtal som gått ut under våren 2020. Överenskommelsen innebär att nuvarande avtal oförändrat fortsätter gälla fram till den 31 oktober eller 30 november 2020. Mot bakgrund av detta är minimilöner och andra ersättningsnivåer oförändrade fram till dess.

– Beslutet är fattat utifrån den extrema situation vi befinner oss i. Just nu finns det inte förutsättningar att sluta ett avtal som går att acceptera av de inblandande parterna, säger Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen.

Under hösten 2020 återupptas förhandlingarna, men avtalen kan inte förhandlas klart förrän industrins styrande "märke" är satt. Det betyder att Arbetsgivaralliansens avtal troligen blir klara först i november eller december, förutsatt att industrin lyckas få till ett avtal senast sista oktober 2020.

Det gör att vi på Arbetsgivaralliansen just nu inte kan ge andra rekommendationer än att planera in löneförhandlingarna till efter årsskiftet, alltså januari 2021, för att vara på säkra sidan. Vi återkommer i frågan så fort vi vet mer.

Löptider för gällande avtal:

Skola/Utbildning: 2020-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Högskoleavtalet: 2020-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Ideella och Idéburna: 20-05-01 – förlängt till 2020-11-30
Upplevelse och Kultur: 20-05-01 – förlängt till 2020-11-30
Vård och Omsorg: 20-05-01 – förlängs med 7 dagar i taget
TRIA: 2020-05-01 – hängs på Skola/utbildning och Vård och Omsorg
Trossamfund: 2020-10-01 – förlängs med 7 dagar i taget
Idrott: 2020-11-01