Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020 är i slutspurten och inom kort är samtliga av Arbetsgivaralliansens avtal färdigförhandlade för den här gången.

Löptider för gällande avtal:

 • Skola/Utbildning: 2020-12-01 – 2023-04-30
 • Högskoleavtalet: 2019-01-01 – 2022-06-30
 • Ideella och Idéburna: 2020-12-01 – 2023-04-30
 • Upplevelse och Kultur: 2020-12-01 – 2023-04-30
 • Vård och Omsorg: 2020-05-01 – 2023-04-30
 • TRIA: 2020-05-01 – 2023-04-30 – hängs på Skola/Utbildning och Vård och Omsorg
 • Trossamfund: 2020-10-01 – 2023-09-30
 • Idrott: 2020-11-01 – 2023-10-31
 • Gröna Riksen: 2020-11-01 – 2023-03-31 – hängs på HRF/Visita
 • Viktigt

  Avtal klart för bransch Upplevelse och Kultur

  Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för bransch Upplevelse och Kultur med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna.

 • Viktigt

  Avtal klart för bransch Ideella och Idéburna Organisationer

  Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Ideella och Idéburna Organisationer med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna och Fastighetsanställdas Förbund.

 • Viktigt

  Avtal klart för bransch Idrott

  Arbetsgivaralliansen har nu träffat bransch- och löneavtal för bransch Idrott med de fackliga parterna Unionen, Akademikerförbundet, Ledarna, Fastighetsanställdas Förbund och Kommunal.

 • Viktigt

  Avtal klart för Vård och Omsorg

  Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt bransch- och löneavtal för bransch Vård och Omsorg. Avtalet är träffat med Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Ledarna och Sveriges Läkarförbund och gäller för perioden 2020-05-01 – 2023-04-30.

 • Viktigt

  Nya avtal för bransch Utbildning/Folkbildning avseende Skola/Utbildning och Folkhögskola

  Arbetsgivaralliansen har tillsammans med de fackliga motparterna Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden, Ledarna och Kommunal träffat nya kollektivavtal om allmänna villkor avseende Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

 • Viktigt

  Nytt avtal klart för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

  Arbetsgivaralliansen har nu träffat nytt bransch- och löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer med de fackliga parterna Vision, Akademikerförbunden, Ledarna samt med Kommunal. Ledarna är ny facklig part i avtalet.

 • Nytt kollektivavtal tecknat mellan HRF och Visita

  Visita och HRF har träffat överenskommelse om löner och allmänna villkor för Gröna Riksen, som gäller för er som har hängavtal för hotell- och restauranganställda.

 • Senaste nytt för avtal Vård och Omsorg

  Just nu ska historiskt många avtal förhandlas över hela arbetsmarknaden under en kort period. Det bransch- och löneavtal Vård och Omsorg har skulle ha löpt ut den 30 april 2020, men fortgår utifrån en överenskommelse om att prolongera avtalet. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår.

 • Industrins märke klart 5,4 procent på 29 månader

  Den 31 oktober kom arbetsgivare* och fack inom industrin överens om ”märket”. Det innebär att normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad är satt.

 • Avtalsrörelsen för TRIA

  I mars 2020 kom arbetsmarknadsparterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att prolongera avtalen till den 31 oktober 2020 med anledning av Coronapandemin. Vad innebär detta för lönerevisionen inom bransch TRIA?