Avtalsrörelsen 2020

Industrins parter har meddelat att de enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar, vilket i sin tur påverkar även Arbetsgivaralliansens avtalsrörelse.

Under 2020 förhandlas en del av Arbetsgivaralliansens kollektivavtal om. Här samlar vi all information om avtalsförhandlingarna och om de nya avtalen.

Löptider för gällande avtal:

Skola/Utbildning: 2020-05-01
Högskoleavtalet: 2020-05-01
Ideella och Idéburna: 2020-05-01
Upplevelse och Kultur: 2020-05-01
Vård och Omsorg: 2020-05-01
TRIA: 2020-05-01
Trossamfund: 2020-10-01
Idrott: 2020-11-01
Högskoleavtalet: 2022-07-01