Avtalsrörelsen 2020

Avtalsrörelsen 2020 är i slutspurten och inom kort är samtliga av Arbetsgivaralliansens avtal färdigförhandlade för den här gången.

Löptider för gällande avtal:

  • Skola/Utbildning: 2020-12-01 – 2023-04-30
  • Högskoleavtalet: 2019-01-01 – 2022-06-30
  • Ideella och Idéburna: 2020-12-01 – 2023-04-30
  • Upplevelse och Kultur: 2020-12-01 – 2023-04-30
  • Vård och Omsorg: 2020-05-01 – 2023-04-30
  • TRIA: 2020-05-01 – 2023-04-30 – hängs på Skola/Utbildning och Vård och Omsorg
  • Trossamfund: 2020-10-01 – 2023-09-30
  • Idrott: 2020-11-01 – 2023-10-31
  • Gröna Riksen: 2020-11-01 – 2023-03-31 – hängs på HRF/Visita