Stämma 2022

Tack alla deltagare för en lyckad stämma! Arbetsgivaralliansen stämma ägde rum den 26 april på Münchenbryggeriet i Stockholm och var välbesökt med närmare hundra deltagare.

Tack alla deltagare för en lyckad stämma!
Arbetsgivaralliansen stämma ägde rum den 26 april på Münchenbryggeriet i Stockholm och var välbesökt med närmare hundra deltagare. Dagen inleddes med registrering och frukost innan de olika branschkommittéerna samlades för en dragning av verksamhetsberättelsen, nominering av ledamöter och en gästföreläsning. Efter gemensam lunch inleddes stämman med utdelning av ledarstipendierna för år 2020 och 2021.
Ordförande för årets stämma var fd kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind. Bland annat klubbades nya stadgar, strategi 2026 antogs, en ny styrelse valdes, verksamhetsåren 2020 och 2021 föredrogs och fd styrelseledamöter tackades av.
På det stora hela blev dagen väldigt bra, vi på Arbetsgivaralliansen tyckte att det var roligt att träffa så många av er medlemmar!

Styrelse
Branschkommittéer 
Ledarstipendiat 2020 
Ledarstipendiat 2021