Avtalsinformation – Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Den 29 november 2023 höll Arbetsgivaralliansens avtalsansvarig rådgivare och förhandlare Jan-Eric Rönngren ett webinar med avtalsinformation där han berättade om det nya kollektivavtalet för medlemmar inom Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.

Bland annat förklarades de nya förändringarna gällande flexpension.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar