Vi vill ha dina synpunkter på kollektivavtalet

Kollektivavtalen Bransch- och löneavtal för Ideella och Idéburna organisationer gäller fram till och med den 30 april 2020. Fackliga parter avseende tjänstemän är Unionen, Vision samt Akademikerförbunden. Facklig part avseende arbetare (städ, underhåll och vaktmästeri) är Fastighetsanställdas förbund.

Idag är vi omkring 450 verksamheter som är anslutna till Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna organisationer och omkring 4 200 anställda som omfattas av avtalet. För att de förtroendevalda i branschkommittén ska kunna göra rätt prioriteringar i den kommande avtalsrörelsen skulle vi uppskatta om du har möjlighet att höra av dig till branschansvariga Marie Lav, Marie.lav@arbetsgivaralliansen.sesenast den 14 februari med synpunkter och förslag på förändringar i avtalet.

1. Hur fungerar avtalet för dig i din verksamhet?
2. Vilka förbättringar vill du se?
3. Saknar du något i avtalet? De allmänna villkoren respektive löneavtalet?
4. Finns det otydligheter i avtalet som du vill att vi förtydligar?
5. Fungerar samverkan enligt samverkansavtalet?