Inför anställning

I det här avsnittet fördjupar vi oss i vad du behöver tänka på inför anställning. Det är flera saker som är viktiga att komma ihåg. Börja gärna med att svara på frågorna i checklistan nedan innan du startar den roliga processen att anställa en ny medarbetare. Lycka till!

Rekryteringsprocessen 

Har vi en process som beskriver vilka steg vi ska gå igenom i vår rekryteringsprocess, till exempel behovsanalys, kravprofil, annonsering, information internt, urval, intervjuer, referenstagning, kommunikation kandidater med mera? Och har vi några interna kandidater?

Lagar och arbetsrätt

Har vi ett kollektivavtal att ta hänsyn till när vi ska anställa? Finns det någon tidigare medarbetare som har företrädesrätt? Finns det någon medarbetare vars tidsbegränsade anställning inom kort konverteras till en tillsvidareanställning konvertering till tillsvidare? Har vi säkerställt att det inte finns någon diskriminering i rekryteringsprocessen? Vilka regler finns för minderåriga? Vad säger GDPR inför rekryteringprocessen?

Förhandling och samverkan

Är den lediga tjänsten en tjänst som behöver förhandlas i samverkan med facket? (MBL § 11 och 19 ). Behöver vi göra en registerkontroll, till exempel om vi ska arbeta med barn och ungdomar?

Anställningsform och anställningsavtal

Vilken anställningsform ska gälla för tjänsten? Vilken typ av anställningsavtal? Är avtalet avstämt utifrån gällande kollektivavtal

Introduktion

Hur ser den nya medarbetarens introduktionsprogram ut? 

Förändringar i LAS från juni 2022

Lagändringarna trädde i kraft den 30 juni 2022 men tillämpas från och med den 1 oktober 2022. På sidorna Ny arbetsrätt 2022 har vi samlat de vanligaste frågorna som du som arbetsgivare bör ha koll på.

Arbetsvillkorsdirektivet

Den 29 juni trädde ändringar i EU:s arbetsvillkorsdirektiv i kraft. Det innebär att du som arbetsgivare har fått en utökad informationsskyldighet vid alla anställningar som påbörjas från och med 29 juni 2022.

Du som är medlem - kontakta gärna din rådgivare om du har fler frågor inför anställning! 

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig i arbetsgivarrollen och gör dig till en attraktivare arbetsgivare.

VAD FÅR JAG SOM MEDLEM

  • Branschanpassade kollektivavtal
  • Juridiskt stöd i arbetsgivarfrågor
  • Utbildning och tillgång till nätverk
  • Snabb och personlig service
  • Försäkringar
  • Möjlighet att påverka 
  • Trygghet