Det här får du som medlem

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Arbetsrättslig rådgivning

Som medlem får du en personlig rådgivare, som kan just din branschs förutsättningar och villkor. Arbetsgivarjouren finns också alltid till hands och är bemannad vardagar mellan kl. 08.30-16.30 dit det går att både mejla och ringa. 

Branschavtal

Vi sluter enkla och begripliga kollektivavtal anpassade för din bransch. 

Avtalen reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för de som arbetar hos er. 

Stöd i strategiska arbetsgivarfrågor

Våra rådgivare är experter på personalfrågor, organisation, arbetsmiljö - och allt som rör arbetsgivarfrågor inom respektive branschområde. Hos oss kan du i lugn och ro få rådgivning i era strategiska frågor som arbetsgivare.

Stöd dygnet runt via vår webbplats

På vår webbplats hittar du svaren på de flesta av dina frågor. Här har du tillång till avtal, blanketter, checklistor, mallar och verktyg för att underlätta din arbetsgivarvardag.

Utbildning i arbetsgivarfrågor

Utveckla din kompetens som arbetsgivare genom att delta i våra kurser och seminarier. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud riktat till olika målgrupper, från ny som chef till avancerade arbtesrättsutbildningar. Som medlem kan du också beställa skräddarsydda utbildningsinsatser för just din verksamhet.

Mötesplatser och nätverk

På våra arbetsgivarträffar, seminarier och kurser har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsgivare med liknande förutsättningar.

Försäkringar

Din organisation ska - enligt kollektivavtal - ha sina anställda försäkrade. Vilka försäkringsbolag som gäller för just er beror på vilka avtal ni har.

I medlemskapet ingår två försäkringar - helt utan kostnad:  Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande samt en VD- och styrelseansvarsförsäkring.

Som medlem kan ni även till ett förmånligt pris teckna Organisationsförsäkring.

Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Här fångar vi upp nyheter som är viktiga för dig som arbetsgivare att känna till. Nyhetsbrevet ges ut varannan vecka med matnyttig information som du som arbetsgivare behöver hålla kolla på.

Du får självklart också stöd i frågor som 

Anställning 
Lön 
Medbestämmande
Arbetstid 
Arbetsmiljö
Semester 
Rehabilitering
Uppsägning

Vi hjälper dig ända till domstol om det skulle behövas, helt utan extra kostnader.

Och mycket mer! Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Kontaktuppgifter