Det här får du som medlem

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Grunden för Arbetsgivaralliansen är att verka såväl med arbetsrättslig specialistkunskap som med unik kompetens och kunskap om den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Arbetsrättslig rådgivning

Hos oss tilldelas du en personlig rådgivare som kan just din branschs förutsättningar och villkor. Arbetsgivarjouren finns också alltid till hands och är bemannad vardagar mellan kl. 08.30-16.30. Dit går det bra att både mejla och ringa.

Branschavtal

Vi sluter enkla och begripliga kollektivavtal anpassade för din bransch. 
Avtalen reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för de som arbetar hos er. Din organisation ska enligt kollektivavtal ha sina anställda försäkrade. Vilka försäkringsbolag som gäller för just din organsiation beror på vilka avtal ni har.

Stöd i strategiska arbetsgivarfrågor

Våra rådgivare är experter på organisations- och personalfrågor, arbetsmiljö, HR och allt som rör arbetsgivarfrågor inom respektive branschområde. Hos oss får du rådgivning i dina strategiska frågor som arbetsgivare.

Arbetsgivarguiden

På vår webbplats hittar du svaren på de flesta av dina frågor. Arbetsgivarguiden guidar dig genom medarbetarens anställning, från början till slut. Här förklaras lagstiftningen och du får mallar, guider och checklistor att använda på vägen.

Utbildning i arbetsgivarfrågor

Utveckla din kompetens som arbetsgivare genom att delta i våra kurser och webinarier. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud riktat till olika målgrupper, från ny som chef till avancerade arbtesrättsutbildningar. Som medlem kan du också beställa skräddarsydda utbildningsinsatser för just din verksamhet.

Mötesplatser och nätverk

På våra nätverksträffar, webinarier och kurser har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra arbetsgivare med liknande förutsättningar.

Försäkringar

I medlemskapet ingår två försäkringar helt utan kostnad:  Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande samt en VD- och styrelseansvarsförsäkring.

Som medlem kan ni även till ett förmånligt pris teckna en  organisationsförsäkring.

Nyhetsbrevet ArbetsgivarAktuellt

Här fångar vi upp nyheter som är viktiga för arbetsgivare att känna till. Nyhetsbrevet ges ut varannan vecka.

Du får också stöd i frågor som 

  • Anställning
  • Lön
  • Medbestämmande
  • Arbetstid
  • Arbetsmiljö
  • Semester
  • Rehabilitering
  • Uppsägning

Våra rådgivare hjälper dig att utvecklas till en trygg och attrektiv arbetsgivare. Vid behov hjälper vi dig ända till domstol om det skulle behövas, helt utan extra kostnader! Tveka inte att kontakta oss vid frågor!