Tvåårigt avtal för Vård och Omsorg

Arbetsgivaralliansens branschkommitté Vård och Omsorg har träffat nytt avtal om löner och allmänna villkor med Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Vision, Ledarna och Sveriges Läkarförbund. Avtalet är ett medarbetaravtal och gäller alla anställda i verksamhet inom bransch Vård och Omsorg och löper mellan den 2023-05-01 och 2025-09-30.

Avtalet träffades den 14 juni 2023 efter givande förhandlingar med våra motparter som gemensamt med oss tagit stort ansvar för att säkerställa effektivt genomslag för EU:s skyddslagstiftning samt pensionsvillkor för arbetstagare hos våra medlemmar.

De viktigaste stora förändringarna är

  • Ett tvåårigt löneavtal där första året per den 1 maj 2023 ger 4,1 % till löner och det andra året per den 1 maj 2024 ger 3,5 %.
  • Avsättningar till pension genom införande av flexpension.
  • Att avtalet tecknas om 29 månader och alltså omförhandlas per 1 oktober med start från avtalsåret 2025-10-01 och framgent
  • Dygnsvilofrågan hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att säkerställa att avtalets regler är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. De förändringar som gruppen föreslår träder i kraft per den 1 maj 2024
  • En ny anställningsform, Utvecklingsanställning, för anställningar med arbetsmarknadspolitiskt stöd utgår införs i avtalet per 1 januari 2024.

Frågor?

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Anna Dicander på nedan kontaktuppgifter alternativt Arbetsgivarjouren på telefon 010-288 15 00 eller via mejl: svar@arbetsgivaralliansen.se

Inspelat webinar

Länk till webinar som sändes den 30 augusti med information om nyheterna i avtalet. 

De nya avtalen trycks under början på nästa år (när arbetsgruppen om dygnsvila är klar).

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress