Välkommen till civilsamhällets arbetsgivarorganisation

Vi är specialister på ideell och idéburen verksamhet, låt våra experter hjälpa dig att utvecklas i din roll som arbetsgivare!

Vad kostar det?

När du blir medlem betalar du en medlems- och serviceavgift till Arbetsgivaralliansen som bygger på årslönesumma och antal anställda. Det tillkommer även en kostnad för kollektivavtalen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Arbetsgivaralliansen är 3,7 procent av prisbasbeloppet vilket motsvarar  2 120 kronor per år och medlem för 2024.
På medlemsavgiften betalas ingen moms.

Serviceavgift 

Serviceavgiften till Arbetsgivaralliansen är 0,37 procent av bruttolönesumman för samtliga anställda plus moms.
Medlemmar med en lönesumma överstigande 5 mkr får en successiv reduktion för lönekostnader utöver det. Minimiserviceavgiften år 2024 är 5 procent av prisbasbeloppet, det vill säga 2 865 kronor plus moms.

Kostnader för kollektivavtalet

När du blir medlem binder du dig till att betala minst avtalets miniminivåer för löner och andra ersättningar till dina anställda. Du behöver också teckna försäkringar och tjänstepension för dina anställda enligt kollektivavtalet. Nedan ser du vilka försäkringar och pensioner som gäller för dina anställda.

Förstora bilden genom att klicka på den!

imagefua4q.png

Trygghetsrådet TRS

Som medlem betalar du även en avgift för dina anställda till vår omställningsorganisation Trygghetsrådet TRS som är 0,55 procent av lönesumman. Eftersom TRS är en registrerad omställningsorganisation kommer 0,15 procent av lönesumman att återbetalas till din organisation. 

Avgiftsberäkning

Nedan kan du snabbt räkna ut vad medlems- och serviceavgiften blir för just din organisation. 

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?