Här har vi samlat de vanligaste frågorna om nya LAS, vårt nya huvudavtal med mera.

Här samlar vi de vanligaste frågorna om nya LAS, vårt nya huvudavtal med mera. Vi fyller på med frågor och svar vartefter det kommer in från medlemmarna.

Hur räknas anställningstid för visstidsanställda för tiden mars-september i år alltså innan de nya reglerna börjar gälla?

Den anställde får räkna tid för ”inlasning” (konvertering från visstidsanställning till tillsvidareanställning) från 1 mars i år men det nya sättet att räkna tid även mellan anställningar vid särskild visstidsanställning börjar gälla först från 1 oktober.

De nya reglerna om att räkna tid mellan anställningar, gäller de alla visstidsanställningar?

Nej, enbart för särskild visstid. Dock framgår det tydligt i förarbetena att en arbetsgivare inte får anställa på vikariat (istället för i särskild visstid) i syfte att kringgå de nya reglerna.

Företrädesrätt till återanställning tjänas med de nya reglerna in redan efter 9 månader under en treårsperiod. Gäller det endast särskild visstidsanställning?

Ja. Företrädesrätt för andra anställningsformer tjänas in efter 12 månader som tidigare.