Nytt statligt stöd för studier

Reglerna för det nya statliga ”omställningsstudiestödet” fastställs i en helt ny lag som börjar gälla 1 oktober 2022: Lagen om kompetens- och omställningsstöd. Den största nyheten är att även yrkesverksamma personer kan få stöd för studier under pågående anställning. Trygghetsöverenskommelsen innebär också att arbetsgivarna genom TRS finansierar ett utökat stöd för arbetstagare som vill studera.

Anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan i dag genom de kollektivavtalade omställningsorganisationerna få stöd för att komma vidare i arbetslivet efter en uppsägning. Staten inför nu en ny organisation för omställningsstöd som ska ge sådana möjligheter även till den som har jobbat på företag utan avtal, till exempel egenföretagare.

Arbetsgivaralliansen har sedan länge ett avtal med sin egen omställningsorganisation TRS, som gör att ni som arbetsgivare kan erbjuda era anställda trygga skyddsnät vid omställning och kompetensutveckling. Förändringarna kopplade till det nya statliga studiestödet, och möjligheten att studera även under anställning, har nu adderats till omställningsavtalet, som också blivit en del av Arbetsgivaralliansens nya huvudavtal.

Vad är det som är nytt?

Trygghetsöverenskommelsen innebär att staten inför ett nytt studiestöd utöver befintliga studiemedel. Den stora nyheten är att det kommer att vara möjligt att vara ledig för upp till 44 veckors heltidsstudier även under pågående anställning (mer detaljer om hur det fungerar längre ner). Namnet på det nya stödet är något missvisande, det kallas för ”omställningsstudiestöd”, men kan alltså sökas både under pågående anställning och under omställning efter en uppsägning. Det offentliga stödet består av ett bidrag och en frivillig lånedel som betalas tillbaka enligt samma principer som befintliga studiemedel.

Parallellt har arbetsgivarna i huvudavtalet gått med på att ge arbetstagarna ännu bättre förutsättningar att studera genom möjligheten att få ett extra ekonomiskt stöd under studierna. Syftet med det nya stödet som helhet är att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden.

TRS får en utökad roll

Med hjälp av det nya statliga studiestödet ska TRS hjälpa individen med individuell kompetensutveckling, både under anställning och vid omställning. Det innebär att TRS får ett utökat ansvar som de just nu ställer om sin organisation för att hantera.

Hur finansieras det nya stödet?

Staten finansierar grunden för det nya studiestödet, som formuleras i nya ”Lagen om kompetens- och omställningsstudiestöd”. Man beräknar att staten kommer att lägga i genomsnitt 7,5 miljarder per år på det nya studiestödet. Det tillägg som finns i huvudavtalet finansieras genom en höjd avgift till omställningsorganisationen, i ert fall TRS. Det handlar om 0,55 procent på lönesumman för tjänstemän (idag ligger den på 0,2 procent).

Som arbetsgivare ansluten till TRS kan du få tillbaka en del av det från staten (0,15 procent av lönesumman) i slutet av året. Det innebär att avgiften till TRS från och med 1 januari 2023 blir totalt 0,4 procent av lönesumman. Återbetalningen på 0,15 procent hanteras av Fora.

Obs! Du måste själv ansöka om att få tillbaka 0,15 procent av lönesumman i slutet av året.

Vem kan söka det nya omställningsstudiestödet?

 • Kvalificeringen för stödet beräknas på olika sätt. Här hänvisar vi gärna till CSN och TRS som vet mer om kraven för att få stödet. Det har väldigt bra information om du har anställda som vill veta mer.
 • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha jobbat minst 12 månader de senaste två åren. Arbetsvillkoret ska kunna bevisas genom inkomstuppgifter.
 • Vissa ersättningar jämställs med arbete, till exempel föräldrapenning och sjukpenning.
 •  Aktuell utbildning ska ge rätt till omställningsstudiestöd och ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Obs! Stödet ersätter inte ditt ansvar som arbetsgivare att förse anställda med nödvändig kompetens för jobbet.
 • Du måste studera i en viss omfattning och kan bara få stödet under begränsad tid. Du kan få stödet i 44 veckor, längre om du studerar deltid.

Hur går det till?

 • Individen söker omställningsstudiestödet själv.
 • Det är två ansökningsomgångar per år. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan individen söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.
 • Alla som omfattas av kollektivavtal behöver även gå via arbetsgivarens omställningsorganisation. Individ som är anställd hos medlem i Arbetsgivaralliansen vänder sig alltså till både TRS och CSN för att ansöka om studiestödet.
 • TRS ger CSN ett yttrande om att individen bedöms kvalificera sig för stödet.
 • CSN administrerar därefter stödet på samma sätt som befintliga studiemedel.

Hur mycket bidrag och lån kan man få?

 • Det statliga bidraget motsvarar 80 procent av individens tidigare inkomst, upp till ett visst maxbelopp (21 298 kr/mån under 2022). Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.
 • Utökat stöd genom TRS: Genom TRS kan individen även ansöka om ett kompletterande studiestöd som fylls på i två steg. Under 2022 skulle det innebära ytterligare tillskott på max 23 800 kr/mån från TRS under studierna.
 • Det statliga lånet motsvarar högst grund- och tilläggslånet i befintligt studiemedel, under 2022 som mest 12 332 kr/mån vid heltidsstudier.