Nu har coronaersättningarna slutat gälla

Tack vare den höga andelen vaccinerade har många restriktioner kring corona nu tagits bort. Därför har flera av de tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin upphört. Det här är vad som gäller för dig som arbetsgivare från och med den 1 oktober.

Reglerna om sjukintyg återinförs

Den sjukskrivne ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och Försäkringskassan kommer begära in läkarintyg från dag 15 i ansökan om sjukpenning.

Läs mer om läkarintyg >>

Riskgruppsersättning från Försäkringskassan upphör

Ersättningen kan fortfarande sökas retroaktiv för de dagar man inte kunnat arbeta fram till den 1 oktober

Ersättning för karensavdrag vid sjukdom upphör

Regler om ersättning från Försäkringskassan till arbetstagare för karensavdrag vid sjukdom upphörErsättningen upphörde den 30 september, men man kan söka ersättning retroaktivt, fram till den 31 december 2021 för karensavdrag som gjorts på lönen innan den 1 oktober 2021.

Läs mer om karensavdrag >>

Regler om ersättning till arbetsgivare för ökade sjuklönekostnader justeras för oktober-december

Det betyder att ersättning för perioden oktober till och med december 2021 kommer att ersättas enligt procentsats beroende på hur höga sjuklönekostnader du som arbetsgivaren har haft under tremånadersperioden, men med högst 250 000 kr. Även de månadsvisa utbetalningarna har slutat gälla och ersättningen för perioden oktober till och med december 2021 kommer att beräknas och betalas ut första kvartalet 2022.

Läs mer om sjuklönekostnader >>

Länk till Försäkringskassans sida om sjuklönekostnader >>