Integritet och samtycke

Genom att logga in på Arbetsgivaralliansens webbplats samtycker du till hur vi hanterar dina personuppgifter.

Arbetsgivaralliansen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Vill du återkalla ditt samtycke, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se. 

Eftersom din arbetsgivare eller uppdragsgivare är medlem i Arbetsgivaralliansen har du ett användarkonto för att kunna ta del av information som du har nytta av i arbetsgivarrollen. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men om du avstår kan du inte ta del av informationen för din verksamhets räkning eller fullgöra din verksamhets skyldighet att lämna årsuppgifter eller lönestatistik.
Arbetsgivaralliansen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på support@arbetsgivaralliansen.se.
Behandling baserad på fullgörandet av medlemsvillkoren och på Arbetsgivaralliansens berättigade intressen
Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.
Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Arbetsgivaralliansens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Arbetsgivaralliansen samarbetar med för nödvändig behandling för Arbetsgivaralliansens räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Arbetsgivaralliansen behandlar dina personuppgifter så länge du har ett användarkonto hos oss. När användarkontot avslutas raderas dina personuppgifter. Arbetsgivaralliansen kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till support@arbetsgivaralliansen.se.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Arbetsgivaralliansen önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att logga in på Arbetsgivaralliansens webbplats samtycker du till hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du återkalla ditt samtycke, kontakta support@arbetsgivaralliansen.se.

Du kan när som helst gå in på vår webbplats för att ta del av dina uppgifter, ändra dina uppgifter eller kontakta oss på support@arbetsgivaralliansen.se för att återkalla ditt samtycke.

Övrig behandling baserad på ditt samtycke

Kakor, eller cookies, används bland annat för att få webbplatsen att fungera smidigare, statistik, kunna räkna antalet användare och analysera trafiken på webbplatsen. Vill du inte tillåta kakor måste du själva ändra inställningen i din webbläsare. Läs mer om kakor/cookies.