Servicebolag

Civilsamhällets service i Stockholm AB - servicebolag som ägs av Arbetsgivaralliansen.

Servicebolaget har hand om Arbetsgivaralliansens anställda, ekonomi, administration och tekniska plattformar. 

Fakturahantering

Arbetsgivaralliansens fakturor hanteras av Civilsamhällets service i Stockholm AB med organisationsnummer
559221-0388. Fakturor skickas till:

Civilsamhällets service i Stockholm AB
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Du kan även mejla fakturan till css@centsoft.se

För mer information, kontakta ekonomiansvarig Gitte Wärn, telefon  08-545 912 14 eller e-post
gitte.warn@arbetsgivaralliansen.se