Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som kan tecknas av Arbetsgivaralliansens medlemmar.

Den omfattar bl.a. avbrott i verksamheten, förmögenhetsbrott, styrelseansvar, egendom och rättsskydd.
En bra omfattning till en låg premie med låg självrisk. Försäkringsgivare är Folksam.

Vill du veta mer?

Försäkringarna administreras och förmedlas av Söderberg & Partners och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor. Läs mer om försäkringarna genom att klicka på länkarna till vänster.

Kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 71 eller
e-post fredsgatan@soderbergpartners.se