Organisationsförsäkring

Organisationsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som kan tecknas av Arbetsgivaralliansens medlemmar.

Den omfattar bl.a. avbrott i verksamheten, förmögenhetsbrott, styrelseansvar, egendom och rättsskydd.
En bra omfattning till en låg premie med låg självrisk. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedling och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedling
på telefon 08-700 51 71 eller e-post på info@allians.com  webbplats www.allians.com